Duna Aszfalt: a hazai út- és mélyépítés meghatározó szereplője (pr)

Szerzo:
Feltoltve: 2017.február 14
duna

Lehel Zoltán, a Duna Aszfalt kft. innovációs főmérnöke, szóvivője nyilatkozott az Aqvital FC Csákvár honlapjának.

Hogyan mutatná be a Duna Aszfaltot?

A Duna cégcsoport a hazai mélyépítés meghatározó szereplője. A 100%-ban magyar tulajdonú vállalategyüttes mind a gyártás, mind a kivitelezés területén jelentős referenciákkal bír. A vállalatcsoport   kiemelt jelentőséget tulajdonít a minőségnek, ISO 9001:2000, ISO 14001, OHSAS 18001 minőségügyi rendszerekkel, valamint NATO beszállításra alkalmasságot igazoló tanúsítvánnyal is rendelkezik. A Duna csoportnak országosan jelenleg a mélyépítés teljes spektrumát lefedő 10 területi igazgatósága van, az M43-as autópálya építéséhez pedig külön projektirodát hozott létre. Ezeket 8 + 1 aszfaltkeverő telep szolgálja ki.

A vállalatcsoport jelentős gépparkja, közel duplájára nőtt a nemrég vásárolt, az M35 autópálya építéséhez szükséges gépállománnyal. 490 dolgozóval és számos gondosan kiválasztott és ellenőrzött partnerrel és alvállalkozóval rendelkezik, mely lehetővé teszi, hogy az egész ország területén megbízható minőségű munkát végezzen.

A minőség mellett a vállalatcsoport másik zászlóshajója a fenntarthatóság, mely magában foglalja a legújabb, innovatív és egyben környezetbarát technológiák alkalmazását. Kiváló példája ennek a francia licenc alapján előállított LEA (Low Energy Asphalt), mérsékelt hőmérsékletű aszfaltkeverék, melynek kizárólagos hazai forgalmazója a Duna csoport. Az új eljárás a hagyományos technológiával szemben jóval kisebb széndioxid-kibocsátással és energiafelhasználással jár, így jelentősen hozzájárul az üvegházhatás csökkenéséhez. A cégcsoport célkitűzései közé tartozik, hogy a jövőben elsősorban LEA alkalmazásával végezzék útépítési munkáikat, ezért 2014-ben második keverőtelepüket is alkalmassá tették a LEA gyártására (Dunaharaszti, Lakitelek).

A Duna Csoport több innovatív technológiai megoldást dolgozott ki, melyekkel még inkább környezetbaráttá, gazdaságossá tehető az útépítés. Ide tartozik többek között az emulziógyártás és a 100% mart aszfalt felhasználásával készülő kátyúzó anyag is. A környezetbarát és fenntartható gyártási eljárások mellett a cégcsoport a kivitelezések során különös figyelmet fordítanak az állat- és növényvilág védelmére és arra, hogy a lakosság életkörülményeiben hosszú távú javulás következzen be.

 A cégcsoport növekedésével szükségessé vált az átalakulás. Hogyan valósították meg?

 2015. első felében a cégcsoport átalakult. Huszonöt éves munkánk eredményeként az immár több mint 600 főt foglalkoztató Duna Aszfalt Kft. kinőtte eddigi kereteit, így komoly átalakításokat hajtottunk végre, hogy racionalizálni tudjuk a tevékenységüket. A hatékonyságnövelés érdekében átszerveztük a belső munkafolyamatokat és ezentúl területi elven osztottuk fel a projekteket, munkákat. Ennek köszönhetően változatlan összlétszám mellett, két régi cégünk is elkezdett újra aktívan tevékenykedni.

A Hódút Kft. továbbra is főként az ország déli és keleti régiójában foglalkozik útfelújítással, útépítéssel és környezetvédelmi beruházások megvalósításával, illetve az útépítéshez kapcsolódó minősített labortevékenységgel.

A Magyar Vakond Kft. az ország egész területén végez közműépítéssel kapcsolatos munkákat vízépítés, szennyvízcsatorna-hálózatépítés, szennyvíztisztító-telep építés, ivóvízellátás fejlesztés, csapadékvíz-elvezető kiépítés, vízkár-elhárítási és vízvédelmi munkák, valamint hulladékgazdálkodási rendszerek területén.

A Duna Aszfalt Kft. pedig a mélyépítés széles spektrumát lefedve végzi tevékenységét az egész ország területén.

Az átszervezés két fontos üzenete: a vállalatstruktúra változik, az összlétszám marad.

Melyek a cégcsoport tagjai?

Duna Aszfalt Kft. A cégcsoport vezető vállalkozása a Duna Aszfalt Kft. 1996-ban alakult. Az ország számos településén végez út- és mélyépítő tevékenységet fővállalkozóként. Stabil és megbízható partnere önkormányzatoknak, gazdasági társaságoknak, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nek és a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek. A cég életében az elmúlt évek legfontosabb projektjei a kecskeméti Mercedes gyár tereprendezési, útépítési és térburkolási munkái, az M43-as autópálya 23 km-es építése,  a 445 sz. főút Kecskemét északi elkerülő építése, a 338-as Nyíregyháza elkerülő építése voltak. A Duna Aszfalt Kft. jelenleg a magyar építőipari piac egyik legjelentősebb szereplője.

Hódút Freeway Kft. Az építőipari alapanyagtermelő vállalat 2009 elején kezdte meg működését. A cég bányászati tevékenységgel, valamint aszfalt- és betongyártással foglalkozik. A Hódút Freeway Kft. Békéscsabán, Csornán, Dunaharasztiban, Földeákon, Hajdúböszörményben, Kisszálláson, Lakitelken, Sármelléken és Szegeden üzemeltet aszfaltkeverő üzemet. Tiszakécskén bitumenemulzió gyártást végez, Gyöngyöstarjánban pedig kőbányát működtet. A vállalat 15 milliárd 438 millió forintos nettó árbevétellel zárta a 2015-as évet.

Vakond Via Kft. A 2008 végén alakult vállalat tevékenysége gépészeti javításból és mélyépítési gépmunka szolgáltatásból áll. Javítóműhelyt, géptelepet Gyálon, Tiszakécskén és Hódmezővásárhelyen üzemeltet a vállalkozás. Szolgáltatásainak jelentős hányadát a Duna Aszfalt magyarországi kivitelezési munkái kötik le, de 2011-ben egy jelentős romániai projektben is közreműködött. A Vakond Via Kft. 2015-ban 2 milliárd 292 millió forintos nettó árbevételt ért el.

Hogyan mutatná be gazdasági adatokra szorítkozva a Duna Aszfalt kft-t ?

A Duna Aszfalt Kft. éves árbevétele 2010-2015 (EUR): 2010: 63 566 996, 2011: 60 247 948, 2012: 96 667 500, 2013: 182 119 713, 2014: 274 770 228, 2015: 397 764 860

Statisztikai létszám (fő), fizikai: 2010: 194, 2011: 201, 2012: 156, 2013: 147, 2014: 144, 2015: 190, szellemi: 2010: 160, 2011: 173, 2012: 165, 2013: 189, 2014: 218, 2015: 186

Tárgyieszköz-állomány (2015) – Duna Aszfalt Kft.: gépek, járművek: 169 millió Ft, ingatlanok: 99 millió Ft, egyéb berendezések: 273 millió Ft

Milyen fontosabb útépítési projektek várhatóak?

A Duna Aszfalt számára nagy megtiszteltetést jelent, hogy számos új útépítési projekt kivitelezője lehet. Befejeződött a hévízi elkerülő út, az M43-as Makó és a román országhatár közötti szakasz építési munkálatai, a Kecskemét északi elkerülő út, illetve a Nyíregyháza nyugati elkerülő út építése is. 2016 júniusában pedig megkezdődött az M35 autópálya Debrecen és Berettyóújfalu közötti szakasz kivitelezése.

M43 gyorsforgalmi út – Makó és a román országhatár közötti szakasz kivitelezése

Átadásra került: 2015 nyarán

2013 tavaszán kezdtük meg a Makótól az országhatárig vezető M43-as autópálya 23,1 km-es szakaszának építését.

A gyorsforgalmi út a 34+600 km szelvényében, 2×2 sávos (3,75 m forgalmi sáv szélesség) autópálya keresztmetszet kialakításával (26,60 m koronaszélesség), burkolt leállósávval csatlakozik az M43 Szeged–Makó közötti szakaszhoz. Az út keresztezi a 4415. jelű utat, majd keleti irányba halad tovább. A 4415. jelű út keresztezésénél fél lóhere típusú különszintű csomópont készült az M43 gyorsforgalmi út átemelésével. Az M43 autópálya a 42+545,60 km szelvényében felüljáróval keresztezi a Sámson–Apátfalvi szárazér csatornát. A 4425. és 4451. jelű utak keresztezésénél fél lóhere típusú csomópont került kialakításra. A tervezési szakasz az 57+724,49 km szelvényben végződik, az országhatáron, amelynek átadás 2015. július 11-én valósult meg.

A projekt (KÖZOP-1.4.0-09-2010-0002) az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult meg.

 76. sz. főút Hévíz elkerülő 1-4. szakasz építése

Átadásra került: 2014. október

2011 nyarán kezdtük meg a hévízi elkerülő út építését, melynek célja a belváros tehermente­sítése az átmenő forgalom alól. A projekt négy ütemből állt, amely során 11 km új út építését vitte véghez a kivitelező, a Hévíz ’09 konzorcium, amelynek vezetője cégünk, a Duna Aszfalt Kft. volt.

1. szakasz: A 76. sz. főút új nyomvonalaként a 75. sz. főút korszerűsítése a 0+210 – 1+745 km szelvé­nyek közötti szakaszon, ahol a főút vízszintes és magassági korrekciója volt szükséges, mivel az nem felelt meg a főutakra vonatkozó műszaki előírá­soknak. Emellett 6 hullámlemezes csőhíd is kiépítésre került.

2. szakasz: A második szakasz 3,5 km hosszú, 7,5 m burkolatszélességű 2×1 sávos, új építésű szakasz. A tőzeges altalaj miatt ezen a szakaszon is szükség volt kőtömzsös dina­mikus altalaj-erősítésre. A második szakaszon épült egy körforgalmi csomópont is. A páhoki övcsatorna felett vasbetongerendás híd létesült, de épültek még vasbeton kerékpáros aluljáró műtárgyak is.

3. szakasz: A 3. szakasz 3,5 km hosszúságú, 2×7,5 m burkolatszélességű és 2×2 sávos. Ennek a szakasznak a része a 2×1 sávos nemesbükki bekötőút is. Az egyik szelvényben épült a 7351 j. ök. út külön szintű keresztezése is, amely Zalaköszvényes község számára biztosít csatlakozást.

4. szakasz: A 76. sz. főút elkerülő szakaszán új nyomvonalon az alábbi fejlesztéseket végeztük el:

- 2×1 sávos szakasz hossza 3 550 km,

- 2×2 sávos szakasz hossza 3 750 km,

- 2×2 majd 2×1 sávos szakasz hossza 2 km – részben a 7351. j. út korrekciójával,

- 73178. j. Nemesbüki bekötő út.

Kiépült 8 csomópont is: 1 db különszintű, 1 db körforgalmú és 4 db járműosztályozós, valamint 1 db különszintű kerékpárút és 1 db különszintű földút átvezetés.

A fejlesztés a Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) részeként az Európai Unió támogatá­sával valósult meg.

Kecskemét északi elkerülő út

Átadásra került: 2015 nyarán. Az építés beruházás 2 ütemben történt: Első építési ütemben az 5. sz. főút – 441. sz. főút közötti és a 441. sz. főút – 44.sz. főút közötti szakasz valósult meg. Főbb műszaki paraméterek: A főpálya: A 2×1 sávos II. rendű külterületi főút, tervezésre kiírt keresztmetszeti paraméterei: Építési hossza: 13,36 km, tervezési sebesség: 90 km/h, forgalmi sáv szélessége: 3,50 m, a burkolat szélessége: 7,50 m, a padka szélessége: 2,50 m. Aszfalt burkolattal. Párhuzamos földút (szervizút): 9,6km hosszon, elején sárrázó burkolattal, a további hosszon mechanikailag stabilizált burkolatot kap. A területek maradéktalan megközelítése érdekében. Műtárgyak: 7 db híd műtárgy. (M5 autópálya, 5.sz. főút, Talfája köz., Hegedűs köz., Cegléd-Kecskemét vasútvonal, 441.sz.főút, valamint egy vadfelüljáró a Kafka csp. és Ceglédi út között) Csomópontok:- 3 db különszintű csomópont (M5, 5. sz. főút, 441.sz.főút), 7db körforgalom (M5 csp. ban, Nyíri u., Ladánybenei u., 441.sz. főúton, Békéscsabai u. (a Szolnoki hegynél), és a 44.sz.(déli elkerülő))

- 2 db járműosztályozós szintbeni keresztezés (Vacsi köz, Kaffka Margit u.)

- 1 db szintbeni vasúti keresztezés

Ezen kívül az M5 autópályán kell a forgalmi csomópont miatt a Hetényi pihenőt áthelyezni a Lajosmizsei csomóponthoz közelebb, olyan formában, hogy a későbbiekben az komplex pihenőre tovább fejleszthető lesz.

338. sz. főút Nyíregyháza nyugati elkerülő út

Átadásra került: 2015. október Az első ütemben 2,25 km hosszan megvalósult beruházás az M3-as autópályát fogja összekötni a Kálmánházi úttal (3317. j. ök. út). Az útszakasz Nyíregyházát nyugatról kerüli el új nyomvonalon, 2×1 sávon. A 3317. j ök. út keresztezésében körforgalmi csomóponttal épült ki. A beruházás keretében az M3 autópályánál új csomóponti ágak és autópálya felüljáró is kialakításra került, ami sok földmunkával és magas töltés kialakításával járt, ezért itt hosszabb idejű konszolidációs időszakra volt szükség. Az új nyomvonal mentén lévő közművek kiváltása, védelembe helyezése és újak építési is megtörtént a projekt keretében. A NIF Zrt. kiemelten figyelembe veszi a környezetvédelmi szempontokat, a területen 30 000 db fa és cserje ültetés valósult meg és védőkerítések építésére is sor került.

Átadásra került a Nyíregyháza elkerülő út II. szakasza is, amely az M3 autópálya és a 36. sz. főút között teremt kapcsolatot egy új autópálya-csomóponton keresztül. A 4,5 km hosszú új szakasz építése során a 338 sz. főút és 35128 j. Polyákbokori bekötőút csatlakozásánál csomópont került kialakításra, Rókabokori bekötő út csatlakozásánál körforgalmú csomópont épült. Az elkerülő végszelvényénél, a 338 sz. főút és 36 sz. főút csatlakozásánál körforgalmú csomópont létesült közvilágítással.

Az elkerülő út építése a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából, a NIF Zrt. beruházásában, 85 százalék uniós és 15 százalék hazai forrás felhasználásával valósult meg.

Ekkora cégcsoportnál a társadalmi felelősségvállalás is fontos tényező. Milyen formában valósítják meg ezt a tevékenységet?

A Duna Aszfalt Kft. elkötelezett híve a társadalmi felelősségvállalásnak. Kiemelten fontos a vállalat számára az emberi élet védelme. Ezen belül is fontos terület az egészségügy, a sport és a közlekedésbiztonság. Az elmúlt években szervezett formában kezdték el a CSR tevékenységet, számos projekt során bizonyította a Duna Aszfalt elköteleződését:

  • 2013 decemberében az Országos Onkológiai Intézet számára egy lézerkéses tüdődaganat műtő készülék megvásárlását tettük lehetővé. A készülék a mellkasban kialakuló jó- vagy rosszindulatú daganatokat a hagyományos, nagyon kiterjesztett mellkas megnyitással együtt járó procedúra nélkül lehet eltávolítani. Hasonló műtétekre ezelőtt a betegeket Bécsbe kellett kiszállítani, azóta Budapesten is lehetőség van ugyanazon a színvonalon, mint Bécsben.
  • 2014 szeptemberében egy balesetmegelőző programot indított Kecskeméten és Tiszakécskén a Duna Aszfalt Kft. 3-3 zebrát piros festéssel tettek még láthatóbbá, emellett pedig egy pályázatot írtak ki a helyi iskolások között, hogy tervezzenek meg egy táblát, amivel a biztonságos közlekedésre sarkalják a közlekedőket. A kampány keretében kiválasztásra került városonként 1-1 egy nyertes pályaművet, amelyet egy jól látható táblán a piros festéssel ellátott gyalogátkelők két oldalára kerültek kihelyezésre, felhívva a figyelmet a biztonságosabb közlekedésre, ezzel téve hatékonyabbá a zebra üzenetét.
  • 2014 decemberében a Duna Aszfalt főtámogatóként csatlakozott a Csemetedoki akcióhoz, amely során az országban elsőként hoztak létre úgynevezett „mesekórházat”, amelyet a Kecskeméti Rajzfilmstúdió tervezett és valósított meg. A 2015 szeptemberében átadott mesekórház lényege, hogy a Kecskeméti Kórházban három emeleten található gyermekosztályok mindegyikét faltól-falig kitapétázták, ezzel egy mesevilágot létrehozva, amely remélhetőleg eltereli a gyermekek figyelmét arról, hogy kórházban vannak.
  • 2015 februárjában egy komplett laparoszkópos tálca megvásárlását tette lehetővé a Bács-Kiskun Megyei Kórház számár a Duna Aszfalt Kft. Az új eszközöknek köszönhetően az Általános Sebészeti Osztályon jelentősen lecsökkent a várólista, az ápolási napok száma, és a betegek felépülési ideje is rövidül. Az intézmény általános sebészei egy modern full HD kamera rendszeren keresztül, egy 26 colos LED monitorra kivetítve képet kapnak a műteni kívánt területről.
  • 2015 júniusában a Duna Aszfalt Kft. második alkalommal adományozott orvosi berendezést a kecskeméti kórháznak, mely szívultrahang készülék a csecsemő-és gyermekgyógyászati osztályon lehetővé teszi a gyorsabb és pontosabb vizsgálatokat. Az új, korszerű eszköz nagyobb felbontású képi minőségének köszönhetően segíti az orvost a diagnosztizálásban, lehetővé téve a legapróbb veleszületett szívrendellenességek korai felismerését. Az adatok szerint csak Bács-Kiskun megyében évente 2200 gyerek közül minden 100. újszülöttnél fennáll a szívrendellenesség veszélye, melyből minden 1000. eset azonnali sürgősségi beavatkozást igényel. Az új szívultrahang készülék jelentősen lecsökkenti az ilyen kritikus helyzetek számát.
  • 2016 áprilisában egy ultrahang-diagnosztikai eszközt vásárolt a Neurológiai és Stroke Osztálya számára.A hordozható eszköz várhatóan évente legalább 4.000 beteg vizsgálatát teszi lehetővé, fontos szerepe van a stroke betegség korai felismerésében, a betegek monitorozásában, illetve a prevencióban is. A betegség diagnosztizálása a készülékkel biztosabbá és gyorsabbá válik.
  • 2012 óta, immáron 5. éve szponzorálja a vállalat a kecskeméti kosárcsapatot, így a következő szezonban is KTE-Duna Aszfalt névvel szerepel a tavaly 10. helyen végzett csapat.
  • 2016 nyarán egy speciális tábort finanszírozott meg 15 gyermek számára a vállalat, ahol a kecskeméti Nyíri úti Speciális Iskola alsó tagozatos tanulói vettek részt. A programokat és foglalkozásokat az Edutus Főiskola turizmus karának hallgatói, animáció tárgyat is tanuló, önkéntes diákjai és az intézmény egyik oktatója alakították ki.

Szóljon hozzá

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

*

code

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>