Kapcsolat

Az egyesület neve: Csákvári Torna Klub

A labdarúgócsapat médianeve: Aqvital FC Csákvár

Cím: 8083 Csákvár, Vöröskapu u. 14.

Telefon: 22/354-122

E-mail: info@aqvitalfc.hu

Weboldal: www.aqvitalfc.hu

 

Klubelnök: Nagy Sándor

Email: sandornagy.mail@gmail.com

Telefon: +36-30-385-0431

 

Sajtófőnök: Gelei József

E-mail: jozsef.gelei@aqvitalfc.hu

Telefon: +36-30-955-8075

 

Technikai vezető: Hegedűs Ferenc

E-mail: hege.ferenc@gmail.com

Telefon: +36-30-579-4584


Megközelíthetőségek:
 • Székesfehérvár-Zámoly felől: A fő utcán haladva, a tűztornyot elhagyva a Csákvári Csárdánál balra, majd a Rákóczi utca végén jobbra a sportközpontig.
 • Tatabánya-Környe felől: A Dózsa György utcán haladva a Kastélyparkot elhagyva a játszótérnél balra végig a Mikes Kelemen utcán és a Vöröskapu utcán a sportközpontig.
 • Bicske-Vértesboglár felől: A községbe érve a Kossuth utcán haladva a Csákvári Csárdánál jobbra végig a Rákóczi utcán majd jobbra a Vöröskapu utca felé.
 • Lovasberény felől: A Berényi úton egyenesen a Rákóczi utcán haladva, az utca végén jobbra a Vörörkapu utca végégig.

PÁLYARENDSZABÁLY

 1. Tilos a sportpálya területére petárdát, robbanóeszközt, lőfegyvert, üveget, botot, kést, pénztárszalagot, követ, és egyéb, a testi épséget veszélyeztető tárgyat bevinni!
 2.  Tilos a sportpálya területére behozni gyűlöletkeltésre alkalmas feliratokat, transzparenseket, vagy más, jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet!
 3. A rendezvényre belépni kívánó személy nem tarthat magánál olyan tárgyat vagy eszközt, amelynek birtoklása esetén őt a jogszabály értelmében fegyveresen vagy felfegyverkezve megjelentnek kell tekinteni!
 4. Tilos a sportpálya területére szeszes italt bevinni!
 5. Ittas állapotban lévő, vagy kábítószer befolyásoltsága alatt álló személyek még érvényes jeggyel sem léphetnek be a sportpálya területére!
 6. Tilos a sportpálya területén mindennemű tárgy dobálása!
 7. A sportpálya területére azok a nézők léphetnek be, akik nem állnak eltiltás, valamint kitiltás hatálya alatt.
 8. Szándékos rendbontás és rongálás esetén a kárt okozó személy(ek) előállítható(k), személyi és anyagi értelemben egyaránt jogilag is felelősségre vonható(k)!
 9. A jegy- és bérlettulajdonosok tudomásul veszik, hogy a sportpályára belépéskor, illetve a sportrendezvény ideje alatt a rendezők az 1-4. pontok betartását folyamatosan ellenőrizhetik!
 10. A pályarendszabályban leírtak megszegése esetén a rendező szervnek kötelessége a rendbontókat a sportpálya területéről eltávolítani, súlyosabb jogsértés esetén a rendőri szervek segítségét kérni!
 11. A jegyek megvásárlása a sportpályára való belépéskor szerződéskötésnek minősül a nézők és a Csákvári Torna Klub között, melynek tárgya a pályarendszabályok betartása.

A 2004. évi I. törvény alapján:

 • a rendezők jogosultak a résztvevők ruházatának- és csomagjainak átvizsgálására,
 • a tiltott tárgyak, eszközök bevitelének megakadályozására,
 • a jogsértő magatartást tanúsító személyek eltávolítására a sportrendezvényről,
 • a Szervező a résztvevők személy- és vagyonbiztonsága érdekében kamerarendszer alkalmazásával megfigyeli a területet, illetve rögzíti a felvételeket.

A rendezvényt mindenki a saját felelősségére látogathatja, a rendezvényre 14 éven aluli látogatók csak felnőtt kísérővel léphetnek be és tartózkodhatnak ott.

Alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló személy részére a belépés megtagadható. Tilos a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök (pl. pirotechnikai eszközök) és a Szervező által veszélyesnek ítélt tárgyak, eszközök, antiszemita és önkényuralmi jelképek behozatala, kifüggesztése, viselése és verbális előadása. A részvételi feltételeket megszegő látogatót a rendezőség a helyszínről eltávolítja és a hatóságoknak átadhatja.

A jegy megvásárlásával egyidejűleg Ön elfogadja, hogy a rendezvényről hang- és képfelvétel készül, amely a sportlétesítmény weboldalain, valamint a médiapartnerei weboldalán és egyéb média csatornáin megjelenik. Minden résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy a rendezvényszervezőkkel szemben.

Kérjük, hogy belépőjegyeket kizárólag hivatalos jegypénztáraknál vásároljon, jegyét fénymásolni vagy bármilyen úton reprodukálni ne engedje, mert a hamisítók, illetve a hamis jegy felhasználója ellen eljárást indítunk. A jeggyel igénybe vett szolgáltatásért a Szervező a felelős. A Szervező a résztvevők számára felelősségbiztosítást köt.