Támogatás

soltut_kft-0_0

euro

euro

mlsz-logo

Csakvar_cimer

Merkantil_Bank_log.preview

acelszerkezet

best-reklam

Társasági adókedvezmény

1. § (1) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

Ezek az úgynevezett „látvány-csapatsportok:”, a labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a vízilabda és a jégkorong. A támogatást befogadó sportági szervezetek: a látvány-csapatsport Országos Sportági Szakszövetsége, annak tagjaként működő sportszervezet, vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány.

A látvány-csapatsport támogatása után a vállalkozásoknak kétszeres kedvezmény jár, mivel nemcsak a fizetendő adót csökkenthetik, hanem az ilyen címen elszámolt költséget a társasági adó törvény elismert költségként is kezeli. Az adókedvezményt kizárólag igazolás alapján lehet igénybe venni, amelyet a támogatásban részesülő hivatásos, amatőr sportszervezet, közhasznú alapítvány kérelmére a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége állít ki, miután jóváhagyta a támogatott szervezet sportfejlesztési programját. A támogatás felhasználható többek között utánpótlás-nevelésre, a csapatok működési jellegű ráfordításaira, infrastruktúra-fejlesztésre.

A támogatási igazolás kiállításának a sportfejlesztési program jóváhagyásán túl egyéb feltételei is vannak, így többek között a támogatott szervezetnek nem lehet lejárt köztartozása, a korábban kapott állami támogatással megfelelően el kellett számolnia. Ezen túlmenően nem állhat csődeljárás, felszámolás, végelszámolás vagy kényszer-végelszámolás alatt, a működését bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban, nem áll támogatásból kizárás hatálya alatt.

Az amatőr illetve hivatásos sportszervezetnek nyújtott támogatás esetén további előírás, hogy valamely bajnokságon induljon, az indulásra jogot szerezzen, vagy felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján szervezett sporttevékenység ellátását biztosítsa.

Sportcélú ingatlan beruházásának, felújításának támogatása esetén az igazolás kiállításának egyéb speciális feltételei is vannak, így például a beruházást az igazolás kiállítását követő negyedik év végéig üzembe kell helyezni. A kiállított támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg a támogatott szervezet sportfejlesztési programjában szereplő utánpótlás-fejlesztési kiadásainak 90 százalékát, a versenyeztetéssel összefüggő költségek 90 százalékát, a személyi jellegű ráfordítások 50 százalékát, a képzési feladatokon belül általános képzés esetén a költségek 60 százalékát, szakképzés esetén 25 százalékát, a tárgyévi beruházás, felújítás értékének 70 százalékát. A fennmaradó összeget (ebben az esetben %-ot) a sportszervezetnek, vagy annak üzemeltetőjének kell rendelkezésre bocsájtani.

Lényegében arról van szó, hogy a sportszervezet maga dönti el mire pályázik az adott kondíciók közül és mekkora összegben , jóformán az önerőt összegét és a közreműködő vállalat társasági adóját kell előteremteni.

Amennyiben egy gazdasági társaság úgy dönt, hogy a társasági nyereség adóját a fent említett sportági szervezeteknek utalja, úgy az neki is megéri és a sportszervezet is jól jár.

Egy egyszerű példa: amennyiben a gazdasági társaság társasági nyereség adója 10 millió forint, és azt a sportági szervezeteknek ajánlja fel például tárgyi eszköz beruházásra, úgy 70%-os támogatás esetén, vagyis 7 millió forintot a sportági szervezetnek bocsájt. A maradék 3 millió forint, amit az államnak kellene befizetni, azaz összeg csupán 2,3 millió forintra redukálódik mivel 7 millió 10%-át benntarthatja a vállalkozásban saját beruházásokra. Összegezve: 10 millió Ft adóból= 7 millió Ft támogatás + 2,3 millió Ft adó + 700 ezer Ft marad, saját forrás beruházásokra. Tehát  a támogatás mindkét fél számára kedvező.

A számok nyelvén beszélve, mintegy 1078 sportszervezet adta be az igénylését a Magyar Labdarúgó Szövetség felé összesen 30 milliárd forint értékben, amelyből a szövetség hozzávetőlegesen 20 Milliárd forintot jóvá is hagy, az igénylésekből 6 db volt 500 Millió forint feletti, amelyet az MLSZ elnökségének külön jóvá kell hagynia.

A Csákvári Torna Klub futball szakosztálya által igényelt összeg 122 Millió forint, melyből 20 Millió Forint utánpótlás nevelésre, 102 Millió Forint pedig infrastruktúra-fejlesztésre lett megigényelve, amely összeg megnyerésre került. A pályázaton belül az infrastruktúrafejlesztés 70 %-os finanszírozású, tehát az önerő nagysága 30% szemben az utánpótlás nevelés 90% – 10% arányával.

Maga a pályázat elsősorban a korosztályos csapatoknak sportszervásárlást, a Klubon belül öltöző felújítás, öntözőrendszer kiépítést, világításkorszerűsítést, műfüves pálya megépítést tartalmaz.

 

 

A Csákvári Tornaklub a TAO pályázatra a 2016-2017-es idényre a következő MÓDOSÍTOTT felhívást teszi közzé:

Pálya infrastruktúra:

-pályavilágítás kiépítése

Pályakarbantartó gépek beszerzése:

-fűkasza

- pályatisztítógép

-filcréteg eltávolító

- homokszóró

Pályatartozékok beszerzése:

- szögletzászló

- cserepad (nem beépített)

Berendezési eszköz:

- öltözőpad

Sportegészségügyi eszköz:

-defibrillátor

Kondicionáló eszköz:

- bosu

Sportfelszerelés:

-edzőmelegítő

-utazómelegítő

-mérkőzésgarnitúra

-esőkabát

-sporttáska

-kapusmez

-kapusnadrág

Sporteszköz:

-edzőlabda

-koordinációs karika

-taktikai tábla

-gát

-sorfal

-stopperóra

- bója

A beruházás  megkezdésének időpontja legkésőbb 2018.március 01., az eszközbeszerzések megkezdésének időpontja, azonnal.

Az ajánlatokat írásban kérjük az info@aqvitalfc.hu címre.

 

A Csákvári Tornaklub a TAO pályázatra a 2017-2018-as idényre a következő felhívást teszi közzé:

Informatikai beruházás:

- hangosítás (nem kiépítéssel)

- számítógép, laptop

Berendezési eszköz:

- bojler, kazán

- hűtőszekrény

Sportfelszerelés:

- edzőmelegítő

- edzőmez

- edzőnadrág rövid

- mérkőzésgarnitúra

- esőkabát

- cipő élőfüves pályához

- sportzokni

- kapusmez

- kapusnadrág

- utazókabát

- sporttáska

- sapka

Sporteszköz:

- labda

Az eszközbeszerzések megkezdésének időpontja, azonnal.

Az ajánlatokat írásban kérjük az info@aqvitalfc.hu címre.

Csákvár határozat 2017-18

Csákvár SFP-2017-18

 

Csákvári Tornaklub 2016-2017-es idényre TAO pályázati felhívása

Csákvár Határozat

Csákvár SFP

 

SFPHP_kerelem_201410151 megtekintése

 

Sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyás dokumentum megtekintése

 

Csákvár határozat – 2016

Csákvár SFP – 2016

Csákvár SFP – piszkozat